<$BlogRSDURL$>

وبلاگی برای روز مرّگی

  تبریک مجدد

من این پیروزی بزرگ ایران بر کره را به همه ایرانیان تبریک میگویم.
 

Wednesday, March 30, 2005

Post a Comment

  می بریم

انشاله در بازی با کره نیز می بریم آنهم با نتیجه باز هم 2 بر 1
 

Post a Comment

  اولین در سال 1384

این سال و همه سال را برای شما و خانواده گرامیتان تبریک میگویم.
 

Sunday, March 27, 2005

Post a Comment

در اين وبلاگ از زندگانی روزمره خود در ايران خواهم نوشت .this site have many information from my live and idea in Iran-Tabriz and Gogan

صفحه اصلی
آرشيو
فرستادن نظرات

آرشیو

11/01/2003 - 12/01/2003 12/01/2003 - 01/01/2004 01/01/2004 - 02/01/2004 05/01/2004 - 06/01/2004 06/01/2004 - 07/01/2004 07/01/2004 - 08/01/2004 08/01/2004 - 09/01/2004 09/01/2004 - 10/01/2004 01/01/2005 - 02/01/2005 02/01/2005 - 03/01/2005 03/01/2005 - 04/01/2005 05/01/2005 - 06/01/2005 06/01/2005 - 07/01/2005 04/01/2006 - 05/01/2006 08/01/2006 - 09/01/2006 10/01/2006 - 11/01/2006 11/01/2006 - 12/01/2006 01/01/2007 - 02/01/2007

جنین شناسی
اصول پیشگیری
بیماریهای طیور

شعر آذری
شعر فارسی


[Powered by Blogger]