<$BlogRSDURL$>

وبلاگی برای روز مرّگی

  2006 : سال مرگ دیکتاتورها

گوئیا سال 2006 سال مرگ دیکتاتورها بود این خبر را ببینید.
مرگ پینوشه، مرگ میلوشویچ، مرگ مغزی آریل شارون، ابومصعب زرقاوی و در آخرین روز سال 2006 مرگ صدام
http://www.bbc.co.uk/persian/multimedia/story/2006/12/061231_pm-faces-year-glx2.shtml
 

Tuesday, January 02, 2007

Post a Comment

  آمریکا نباید غلط بکند

گفته می شود خطر حمله آمریکا به ایران جدی میشود اما آمریکا باید عاقل باشد و از این غلط ها نکند . نظر شما چیست؟
 

Sunday, November 05, 2006

Post a Comment

  شورای شهر

رای گیری برای شورای شهر شروع شده است اما باید با رای خود انتخابی درست داشته باشیم و صالحان و کاردانان را انتخاب کنیم. حتما باید رای داد چون اگر رای ندهیم دیگران برای ما انتخاب خواهند کرد و چه بسا انتخاب آنها انتخاب اصلح نخواهد بود و بعد از انتخابات پشیمانی دیگر سودی ندارد.
 

Saturday, November 04, 2006

Post a Comment

  به عقب برمبگردیم

بحثی بود در باره اینکه چرا ما ملت ایران با سرعت صوت به عقب برمیگردیم. هرچند این بحث شبیه طنز است اما باید گفت وقتی جامعه ای صوت ندارد و یا اینکه صوت او از سر چاپلوسی و تملق است و یا اینکه صوت خلاف است نه صوت صواب ( مثل این صوت) باید هر روز بیشتر از دیروز و با سرعت بیشتر از سرعت صوت به عقب برگردیم.
 

Tuesday, October 31, 2006

Post a Comment

  سادگی توام با صفا است

ساده باشیم و صفائی بکنیم
سوز دل با غم سازی بکنیم
ساز ها سوز دل ساده ماست
غم خود با دل و سازی بکنیم
 

Post a Comment

 

 

Thursday, August 17, 2006

Post a Comment

 

خیلی وقت است نوشتن از یادم رفته است آخه تازگی یک آلونکی خریدم و مبلغ زیادی بدهکار شدم بدین جهت گوشه و کنار زندگی را گم کرده ام و از زوایای پنهان زندگی بهره می برم اما اگر خدا بخواهد باز هم خواهم نوشت
 

Wednesday, August 16, 2006

Post a Comment

  مرغ یک پا دارد


کی میگه مرغ یک پا ندارد؟
 

Saturday, April 15, 2006

Post a Comment

در اين وبلاگ از زندگانی روزمره خود در ايران خواهم نوشت .this site have many information from my live and idea in Iran-Tabriz and Gogan

صفحه اصلی
آرشيو
فرستادن نظرات

آرشیو

11/01/2003 - 12/01/2003 12/01/2003 - 01/01/2004 01/01/2004 - 02/01/2004 05/01/2004 - 06/01/2004 06/01/2004 - 07/01/2004 07/01/2004 - 08/01/2004 08/01/2004 - 09/01/2004 09/01/2004 - 10/01/2004 01/01/2005 - 02/01/2005 02/01/2005 - 03/01/2005 03/01/2005 - 04/01/2005 05/01/2005 - 06/01/2005 06/01/2005 - 07/01/2005 04/01/2006 - 05/01/2006 08/01/2006 - 09/01/2006 10/01/2006 - 11/01/2006 11/01/2006 - 12/01/2006 01/01/2007 - 02/01/2007

جنین شناسی
اصول پیشگیری
بیماریهای طیور

شعر آذری
شعر فارسی


[Powered by Blogger]