<$BlogRSDURL$>

وبلاگی برای روز مرّگی

  مرغ یک پا دارد


کی میگه مرغ یک پا ندارد؟
 

Saturday, April 15, 2006

Post a Comment

  توضیح اشک

مي گويد:
کاش مي شد اشک را تهديد کرد
مدت لبخند را تمديد کرد
کاش مي شد از ميان لحظه ها
لحظه ديدار را نزديک کرد.

مي گويم:
کاش مي شد اشک را توضيح داد
طعنه لبخند را تشريح کرد
کاش مي شد از براي زندگي
لحظه ديدار را تمديد کرد.
 

Tuesday, April 11, 2006

Post a Comment

  درد دل

زندگي حس غريبي است که يک مرغ مهاجر دارد.
زندگي شستن يک بشقاب است در فراسوي زمان.
به نظر من اين شاهکار سهراب سپهري است در مورد
زندگي.
اما
زندگي آتشگهي ديرنده پابرجاست.
و اين که شاعرش را نميدانم و از رفيقم آن را
شنيدم شاه بيت شاعري براي من
گمنام است.
اما آيا فسفه سربازان گمنام هم چنين است. آيا
آنها واقعاً گمنام بودند يا
براي ما گمنام بودن و هستند. .....
 

Monday, April 03, 2006

Post a Comment

در اين وبلاگ از زندگانی روزمره خود در ايران خواهم نوشت .this site have many information from my live and idea in Iran-Tabriz and Gogan

صفحه اصلی
آرشيو
فرستادن نظرات

آرشیو

11/01/2003 - 12/01/2003 12/01/2003 - 01/01/2004 01/01/2004 - 02/01/2004 05/01/2004 - 06/01/2004 06/01/2004 - 07/01/2004 07/01/2004 - 08/01/2004 08/01/2004 - 09/01/2004 09/01/2004 - 10/01/2004 01/01/2005 - 02/01/2005 02/01/2005 - 03/01/2005 03/01/2005 - 04/01/2005 05/01/2005 - 06/01/2005 06/01/2005 - 07/01/2005 04/01/2006 - 05/01/2006 08/01/2006 - 09/01/2006 10/01/2006 - 11/01/2006 11/01/2006 - 12/01/2006 01/01/2007 - 02/01/2007

جنین شناسی
اصول پیشگیری
بیماریهای طیور

شعر آذری
شعر فارسی


[Powered by Blogger]