<$BlogRSDURL$>

وبلاگی برای روز مرّگی

  اهمیت دامپزشکی در جلوگیری از تهدید تروریستها


زمانیکه دو هواپیما دو ساختمان بلند را هدف قرار دادند در مقایسه با قدرت بالقوه تروریست ها برای کشتن بسیاری از مردمان در پی یک بیماری خطرناک، چندان غم انگیز نبوده است. خیلی سخت است که ظهور و شیوع یک بیماری خطرناک در انسان و حیوان یا همزمان در هردو را متصور شد.
محققان نگرانند که طاعون، ای کلای و آنتراکس یا دیگر عوامل کشنده توسط تروریست ها برای کشتن مردم یا تهدید امینت غذائی آنها استفاده شوند. از اینروست که دانشکده و سازمان دامپزشکی بعنوان بخشی از سیستم هشدار دهنده اولیه برای تشخیص حمله بیوتروریستها ، باید در خط اول مبارزه با تروریسم قرار گیرد.
اگر بیوتروریستها گاو، طیور و دیگر حیوانات را آلوده نمایند، دامپزشکان سربازانی هستند که باید با این تهدیدها بجنگند. به این منظور سرپرست آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی باید بعنوان مسئول به همه معرفی شود تا گزارشها به او ارسال گردد.
این آزمایشگاه باید بتواند هزاران تست را در اندک زمانی انجام دهد مسئولیت بررسی و تشخیص شیوع بیماری اگزوتیک را در حیوانات را بعهده گیرد. سلاحهای آگروتروریستها میتواند بیماری تب برفکی، تب خوک، آنفلوانزای طیور و نیز بیماریهای کشنده ای مثل ابولا، طاعون و تولارمی باشد.
بیمارستان دامپزشکی همچنین باید شامل تیم ضربت باشد و در مقابل بروز بیماریها به دستور فرد مشخص و باتجربه ای وارد عمل شود. این واحد در صورت مشاهده یا گزارش مواردی مثل زمین گیری گاوان در مزرعه، مردن تعداد زیادی از مرغان در قفس و دیگر علائم ناشناخته و نوپدید سریعا باید به منطقه مراجعت و اقدامات لازم بعمل آورد. ضرورت گزارش مشاهده چنین علائمی در حیوانات باید به همه ابلاغ و روشن باشد.
برای بررسی چنین مواردی و نیز برای تدوین سیاست های مشخص و از پیش تعیین شده، باید اعتبار و هزینه های لازم پیش بینی و در اختیار محققان قرار گیرد. مثلا در هر شهر راههای محافظت آب و غذا از آلودگی به ای کلای و سالمونلا و لیستریا و ... باید بررسی شود.
آموزش دامپزشکان گرانتر از آموزش پزشکان تمام میشود و البته آموخته های آنها در ارتباط تشخیص بیماریهای اگزوتیک و بیماریهای اورژانسی و نیز بیماریهائی که انسان و حیوان را مبتلا میکند ارزشمندتر است. همچنین دامپزشکان برای تشخیص علائم بیماریهایی که معمولا انتخاب اول تروریستها هستند در اولویت هستند.
زمانیکه فقط یک مورد مشکوک به جنون گاوی در واشنگتن گزارش شد وحشت فراوانی در ملت آفرید و شکست و خسارت سترگی در صنعت و بازاریابی گوشت به بار آورد. در حالیکه جنون گاوی بعلت دوره کمون طولانی معمولا ابزاری در دست تروریستها قلمداد نمیشود.
انواع خطرهای بزرگ در این محمل است و شاهد این ادعا آنفلوانزای طیور است که از پرندگان به گربه ها سرایت میکند و احتمال سرایت آن به انسان وجود دارد. و واقعا وحشتناک است اگر بدانیم که ویروس آنفلوانزای طیور از نظر ژنتیکی شباهت بسیاری با ویروس بیماری در انسان دارد، این ویروسها در طرق مختلف و متنوعی که قابل پیشگوئی نیست با هم تداخل میکنند و بسیار سریع از گونه ای به گونه دیگر جهش می یابند.
شیوع بیماری تب برفکی در انگلستان در چند سال گذشته نشان داد که این بیماری چه توان بالقوه ای در مصیبت بار شدن زندگی دارد. هرچند این بیماری گاو را نمی کشد اما وزن و تولید شیرآن را تا مرز ویرانی دامداری کاهش میدهد. بدین جهت است که همه باور دارند که ویرانگرترین و شایعترین یبماری، تب برفکی است.
شیوع شکل اگزوتیک نیوکاسل در سال 2002 در کالیفرنیا بیش از سه میلیون مرغ را تلف کرد و مرغان و تخم مرغان تولید شده در آمریکا را در قرنطینه قرار داد. این بیماری همه انواع پرندگان را فلج یا میکشد اما برای انسان تهدیدی ندارد. لکن امنیت غذائی او را زیر سئوال میبرد.
بدترین سناریو زمانی خواهد بود که رهاسازی چندین عامل بیولوژیک در چندین موقعیت حساس صورت پذیرد و توان آزمایشگاهی، تشخیص آن را مضمحل سازد.
 

Tuesday, September 21, 2004

Post a Comment

  حتی در دعواها به فکر دوستیهای احتمالی آینده باشیم

دردعوای روزمرگی خود اگر به فکر آینده، دوستی ها، صمیمت و عشق باشیم هر چیزی جای خود را پیدا خواهد کرد. توسعه روزافزون شده و هوای بهاری معنی خواهد داد. پس ای دوستان برای دوستیهای آتی عشق را معنی کنیم و کینه و کدورت را بدور اندازیم.
 

Post a Comment

در اين وبلاگ از زندگانی روزمره خود در ايران خواهم نوشت .this site have many information from my live and idea in Iran-Tabriz and Gogan

صفحه اصلی
آرشيو
فرستادن نظرات

آرشیو

11/01/2003 - 12/01/2003 12/01/2003 - 01/01/2004 01/01/2004 - 02/01/2004 05/01/2004 - 06/01/2004 06/01/2004 - 07/01/2004 07/01/2004 - 08/01/2004 08/01/2004 - 09/01/2004 09/01/2004 - 10/01/2004 01/01/2005 - 02/01/2005 02/01/2005 - 03/01/2005 03/01/2005 - 04/01/2005 05/01/2005 - 06/01/2005 06/01/2005 - 07/01/2005 04/01/2006 - 05/01/2006 08/01/2006 - 09/01/2006 10/01/2006 - 11/01/2006 11/01/2006 - 12/01/2006 01/01/2007 - 02/01/2007

جنین شناسی
اصول پیشگیری
بیماریهای طیور

شعر آذری
شعر فارسی


[Powered by Blogger]